Bosh sahifa » Maqol » Ilm, kasb-hunar va ilmsizlik haqida maqollar to’plami

Ilm, kasb-hunar va ilmsizlik haqida maqollar to’plami

by administrator

Ilm, kasb-hunar va ilmsizlik haqida maqollar to’plami

Ilm-kasb-hunar-va-ilmsizlik-haqida-maqollar

Ilm ilmsizlik maqollar

Avval bil, keyin qil.

Avval o’rgan, keyin o’rgat.

Avom tabib — ofati jon.

Avrasang, oqil bo’lar,
Bovrasang, botir bo’lar.

Aql ko’pga yetkazar,
Hunar — ko’kka.

Barakat — mag’izda,
Hunarli qo’l — og’izda.

Tavsiya etamiz :

Farzand va farzandsizlik haqida maqollar
Tajribakorlik va kaltabinlik haqida maqollar
Ta’magirlik va ochko’zlik haqida maqollar
Umid va umidsizlik haqida maqollar

Baxt belgisi — bilim.

Behunaming hunari — yalqovlik.

Bilagi zo’r birni yiqar,
Bilimi zo’r — mingni.

Bilak bilan bitmagan
Bilim bilan bitar.

Bilgan bilganin ishlar,
Bilmagan barmog’in tishlar.

Bilgan bitirar,
Bilmagan yitirar.

Bilgan o’zar,
Bilmagan to’zar.

Bilgan o’qir,
Bilmagan to’qir.

Bildirish uchun bihsh kerak.

Bilim — aql chirog’i.

Bilim baxt keltirar.

Bilim — davlatdan qimmat.

Bilim — kuchda,
Kuch — bilimda.

BilimJi — olim.
Bilimsiz — zohm.

Bilimliga dunyo yorug’,
Bilimsizga — qorong’u.

Bilimlining bilimi yuqar,
Bilimsizning nimasi yuqar.

Bilishim,
Bilishimga tushar bir ishim.

Bilimsiz kishiga ish yo’q,
Ilmsiz kishiga osh yo’q.

Bilimsiz mulladan ustiga yuk ortilgan eshak yaxshi.

Bilimsiz xalfa — ekinsiz dala.

Bilmagan ayb emas,
Bilishga tirishmagan ayb.

Bilmagan ishga urinma,
Urinib tuzoqqa ilinma.

Bilmagandan bilgan yaxshi,
To’g’ri ishni qilgan yaxshi.

Bilmaganni so’rab o’rgangan olim,
Orlanib so’ramagan o’ziga zolim.

Bilmaganning bilagi tolmas.

Bilmas tabib jon olar.

Bilmasang, bilgandan so’ra.

Bir yigitga yetmish hunar oz.

Bir yigitga qirq hunar oz.

Bol tutgan barmog’ini yalar,
Hunari bor — ermagini.

Go’zallik — ilm-u ma’rifatda.

Davlat tugar, bilim tugamas.

Didli yigit — ilmli yigit.

Dorboz dordan o’lar,
Morboz — mordan.

Joni borning g’ami bor,
Kasbi-kori nomi bor.

Zehn qo’ysa, ong qo’nar,
Hunar ortsa, ish unar.

Zehn qo’ysang bilimga,
Ilm tomar dilingga.

Ilm — aql bulog’i,
Aql — yashash chirog’i.

Ilm baxt keltirar,
Bilim taxt keltirar.

Ilm — yorug’lik,
Jaholat — zuimat.

Ilm izlagan yetar,
Izlamagan — yitar.

Ilm istasang, takror qil.

Ilm ko’p, umr oz,
Keragini o’qi.

Ilm olish — nina bilan quduq qazish.

Ilm olishning erta-kechi yo’q.

Ilm topmay, maqtanma.

Ilm — tubsiz quduq.

Ilm — egarlangan ot,
Bilganga — do’st,
bilmaganga — yov.

Ilm o’lchovi — aql,
Zehn o’lchovi — naql.

Ilm qog’oz qatida emas, miya qatida.

Ilmi borni yosh dema,
Ilmi yo’qni bosh dema.

Ilmi yo’qning ko’zi yumuq.

Ilmli odam — ilikli suyak.

Ilmli olar, Ilmsiz oldirar.

Tavsiya etamiz :

Ishonch va ishonchsizlik haqida maqollar
Erk va erksizlik haqida maqollar
Barqarorlik va beqarorlik haqida maqollar
Ahillik va noahillik haqida maqollar

Ilmli uy — charog’on,
Ilmsiz uy — zimiston.

Ilmlining so’zi — o’q.

Ilmni mehnatsiz egallab bo’lmas.

limning avvali achchiq,
So’ngi — totli.

Ilmsiz bir yashar,
Ilmli ming yashar.

Ilmsiz bosh qashir,
Xushomadgo’y gap tashir.

Ilmsiz imomdan tuxum qilmaydigan tovuq yaxshi.

Ilmsiz kishi o’limga yaqin.

Ilmsiz olim — to’qimsiz eshak.

Ilmsizga ishonch yo’q,
Hunarsizga quvonch yo’q.

Ilm-u hikmat suvni yondirar.

Ilm-u hunar yelga emas, elga.

Imoni yo’qning burdi yo’q.

Yigit husni — hunar.

Kasb—kasb, tubi—nasib.

Kasbning yomoni yo’q.

Kitob — aql qayrog’i.

Kitob ko’rmagan kalla —
Giyoh unmagan dala.

Kitobsiz aql — qanotsiz qush.

Ko’rib bilish yaqinni,
O’qib bilish uzoqni.

Meros moli to’zadi,
Merosli hunar o’zadi.

Miltiq ko’targan bilan ovchi bo’lmas,
Dag’dag’a solgan bilan — dovchi.

Mulla bilganin o’qir,
Bo’zchi bilganin to’qir.

Mulla bilganin o’qir,
Tovuq ko’rganin cho’qir.

Mulla bo’lsang, takror qil,
Dehqon bo’lsang, shudgor qil.

Ogohlikni ko’rdan o’rgan,
Donolikni — ilmdan.

Oz-oz o’rganib usta bo’lur.

Ozdan yig’ilib daryo bo’lar,
So’rab-so’rab dono bo’lar.

Oltin olma, bilim ol,
Bilim olsang, bilib ol.

Ota kasbi — davlat kasbi.

Ota hunari — bolaga meros.

Otolmagan yoy tanlar.

Otolmagan ovchi yoyidan ko’rar.

Piligi yo’q chiroq yonmas,
Biligi yo’q yigit yaramas.

Piling kuchli bo’lguncha,
Biliming kuchli bo’lsin.

Poxoldan somon chiqmas,
Qo’poldan olim chiqmas.

Sa’va ishi — sayramoq,
Ho’kiz ishi — xirmon yanchmoq.

Tasbeh ag’darganning bari mulla emas,
Tayoq tutganning bail cho’pon emas.

Tekin boylik axtarguncha,
O’zingga bop hunar top.

Teshik idish suvda bilinar,
Bilimi oz kishi — sinovda.

Tikansiz gul bo’lmas,
Mashaqqatsiz — hunar.

Tikkan chevar emas,
Bichgan — chevar.

Til bilgan yo’lda qolmas.

Usta, ishni qilar puxta.

Usta ko’rmagan shogird
Har maqomga yo’ig’alar.

Ustadan shogird o’zar.

Ustani shogird sindirar,
Pistani — po’choq.

Ustoz ko’rgan xat tank.

Ustozsiz shogird — jonsiz kesak.

Uchishga qanot kerak,
O’qishga — toqat.

Uchqundan qo’rqqan temirchi bo’lmas.

Uquvsiz ishboshi bo’lsa,
Baqir-chaqirdan chiqmas.

Chalasavod — chirik rabot.

Chechanning — tili,
Chevarning — qo’li.

Chumchuq so’ysa ham, qassob so’ysin.

Shayxning hunari bo’lmasa, xonaqoh tang.

Shogird ustadan o’tmasa, ish yitar.

Shogirdiga tosh bergan tosh olar,
Bosh bergan bosh olar.

Shogirding oqil bo’lsa, boshingda toj,
Shogirding erka bo’lsa, boshga tayoq.

Shogirdning befarosati
Ustozni muttaham qilar.

Er yigit deb kim aytar,
Yovda yalov yiqmasa.

Chechanhgin kim maqtar,
Dovda uni chiqmasa.

Er ko’rki — bilik,
Suyak ko’rki — ilik.

Yuz tuman oltindan hunar yaxshi.

Yuz hunarni chala bilgandan
Bir hunarni to’la bil.

Yuzga kirsang, yuz yil o’qi.

Yuzga kirsang ham, hunar o’rgan.

Yuziga qarama, bilimiga qara.

Yamoqchining ishini suvoqchi bilmas.

Yaxshi bilsang ishingni,
Yaxshilar silar boshingni.

O’lmagan — qo’shiqchi,
Erinmagan — eshikchi.

O’nga olgin, birga sot,
Oting chiqsin savdogar.

O’rganish — bir hunar,
O’rgatish — ikki hunar.

O’rdak bo’lmay, g’oz bo’l,
Bilim olib, soz bo’l.

O’qigan — guliston,
O’qimagan — go’riston.

O’qigan — yorug’,
O’qimagan — choriq.

O’qigan — olim,
O’qimagan — o’ziga zolim.

O’qigan o’qdan oshar,
Nodon turtkidan shoshar.

O’qigan o’qigan emas,
Uqqan — o’qigan.

O’qigan o’g’il otadan ulug’.

O’qiganing o’zingga.

Tavsiya etamiz :

Or-nomus va nomussizlik haqida maqollar
G’urur va xushomad haqida maqollar
Samimiylik va nosamimiylik haqida maqollar
Farosat va farosatsizlik haqida maqollar

O’qiganning oshi — pishirig’lik.

O’qiganning oshig’i — olchi.

O’qiganning tili — ikki.

O’qimagan shu damda,
Turtinar har qadamda.

O’qimagan — yalang oyoq,
Baayni bir quruq tayoq.

O’qimay mulla bo’lgan,
Cho’qimay qarg’a bo’lar.

O’qish boshqa, uqish boshqa.

O’qish — jafoli, keti — vafoli.

O’qish yaxshi,
Uqish undan ham yaxshi.

O’quvi bor ulg’ayar,
Uquvi yo’q sarg’ayar.

Qadam qo’y asta-asta,
Qadam yetguncha ilm ista.

Qaig’aning hunari bo’lsa, tezak yemasdi.

Qattiq baqirgan bilan qo’shiqchi bo’lmas.

Qiz bilagini shimarar,
Turli ipakhimarar.

Qizning ko’rki — noz,
Yigitning ko’rki — hunar.

Qirsiz yer bo’lmas,
Hunarsiz — er.

Quyma aql bo’lmasa,
Turtma aql hech bo’lar.

Qunt bilan o’rgan hunar,
Hunardan rizqing unar.

Qo’yingni qassobga so’ydir,
O’likni murdasho’ga yuvdir.

Qo’yni qassob so’ysin,
Oshni oshpaz pishirsin.

Qo’li hunarsiz — non gadoyi.

Har ish o’z ustasidan qo’rqar.

Har ishning bir ustasi bor,
Har ustaning bir ustozi bor.

Har kasbning o’z gashti bor.

Har kimning ishi emas uloq ulamoq,
Madrasaga borib tuproq yalamoq.

Har kimning kasbi — o’ziga.
Ilm ilmsizlik maqollar

Tavsiya etamiz : Boshqa maqollar

Tavsiya etamiz : Topishmoqlar to’plami 

Manba

TAVSIYA ETAMIZ

Subscribe
Notify of
guest
0 fikr
Inline Feedbacks
View all comments

ILMLAR.UZ. 2023

Imtihon 2024
TESTLAR
Darsliklar
Tv dasturlar
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x