Bosh sahifa » Maqol » Saxiylik va baxillik haqida maqollar to’plami.

Saxiylik va baxillik haqida maqollar to’plami.

by administrator

Saxiylik va baxillik haqida maqollar to’plami.

Saxiylik-va-baxillik-haqida-maqollar

 

Saxiylik va baxillik maqollar:

Asl qushning bolasi
Oldiga qo’ymay osh yemas.

Ashling xatosi yo’q,
Nokasning — atosi.

Ahmoqda aql bo’lmas,
Aqlli baxil bo’lmas.

Baxil avliyo bo’lmas,
Avliyo baxil bo’lmas.

Baxil bilganin buklar,
Topganin taxlar.

Baxil boyga borguncha,
Karamli toqqa bor.

Baxil borini qiymas,
Yo’q uni topohnas.

Baxil, bo’lmaydi ahil.

Baxil bo’lma, saxiy bo’l,
O’smog’ingga to’g’ri yo’l.

Baxil topsa, bosib yer,
Saxiy topsa, barcha yer.

Baxil to’ymas,
Baxilligini qo’ymas.

Tavsiya etamiz : 

Me’yor va me’yorsizlik haqida maqollar
Qudrat va ojizlik haqida maqollar
Foyda va zarar haqida maqollar

Baxil ehsondan qochar,
Xasis mehmondan qochar.

Baxildan bosh bo’lmas,
Ahilga sirdosh bo’lmas.

Baxildan omonat ajab,
Karimdan xiyonat ajab.

Baxildan tosh so’raguncha,
Gadoydan osh so’ra.

Baxilniki doim «yo’q»,
Saxiy yo’q bo’lsa ham to’q.

Baxilning bag’ri qattiq.

Baxilning bog’i ko’karmas,
Ko’karsa ham meva bermas.

Baxilning yerida sunbul ko’karmas.

Baxilning ko’zasidagi suvdan na foyda.

Baxilning mushugi bor,
Sichqon kirmas uyiga.

Baxilning tuzi tatimas.

Baxilning tuynugidan yel kirmas,
Eshigidan — el.

Baxilning shami oqsa,
Ko’zining yoshi oqar.

Baxilning qo’li siqiq,
Qo’lidan ham dili siqiq.

Baxilning qo’lida oy bo’lsa,
Olamni yoritmas.

Baxilning hurmati bo’lmas.

Berardan ham bir so’ra,
Bermasdan ham bir so’ra.

Berarmanga beshov ko’p,
Olarmanga oltov oz.

Berag’on qo’lim — olag’on.

Berganga bir ham ko’p,
Olganga o’n ham oz.

Berganga — qo’sha-qo’sha,
Bermaganga — o’sha-o’sha.

Berganing bir yumurta,
O’ldirding turta-turta.

Berdining berdi oti bor,
Oldining oldi oti bor.

Bermaganni berib uyaltir.

Bermas kelin keliga suv quyar.

Bermasning oshi pishmas,
Pishsa ham qozondan tushmas.

Besh panjangni og’zingga tiqma.

Bir kunga ho’kiz o’lmas,
Ikki kunga egasi bermas.

Birovga bersam — essiz oshim,
Uyda tursa — sasir oshim.

Boy bo’lsang, alak kiy,
Kambag’al bo’lsang — ipak.

Boy bo’lsang, sholg’om ye,
Kambag’al bo’lsang — palov.

Saxiylik va baxillik maqollar :

Boy topsa, bosib yer,
Botir topsa, barcha yer.

Boyning molini baxil qizg’anar.

Bor bo’lib yemaganning ur tishiga,
Yo’q bo’lib yeyman, deganning ur ichiga.

Bor bo’lsa, ko’rolmaydi,
Yo’q bo’lsa, berolmaydi.

Bo’lib yegan bo’rtib chiqar,
Butun yegan turtib chiqar.

Gul — dasta-dasta,
Gul bermagan nokasta.

Do’nonning toyligi bo’lmas,
Nokasning — boyligi.

Yema, ichma, bo’l baxil,
Boy bo’lmasang, men kafil.

Yemas yerga o’t bitar,
Ichmas yerga suv bitar.

Yemas yerda yumush ko’p.

Yerdan sado chiqsa chiqar,
Baxildan sado chiqmas.

Yetimchadan boy chiqsa,
Ayron bermas icharga.

Tikuvchidan boy chiqsa,
Qaychi bermas bicharga.

Zang temirni kemirar,
Hasad — odamni.

Kambag’alning to’yi to’kin bo’lar,
Boyning to’yi yupun bo’lar.

Keng bo’lsang, kam bo’lmaysan.

Kiygan to’ning eskirar,
Kiydirganing eskirmas.

Tavsiya etamiz : 

Mas’uliyat va mas’uliyatsizlik haqida maqollar
Taqdir va tadbir haqida maqollar
Vaqt va fursat qadri haqida maqollar

Ko’ngli ochiqning — yo’li ochiq.

Ko’ngli ochiqning — qo’li ochiq,
Qo’li ochiqning — yo’li.

Ko’ngling keng bo’lsa, hujra ham saroy.

Maqtasang, saxiyni maqta,
Toptasang, baxilni topta.

Meniki bitsin, seniki yitsin.

Ming qo’y beradigan yigitning
Peshanasida bir qo’yning izi bo’ladi.

01, desang, suyunar,
Ber, desang, kuyunar.

01, desang — hiring-hiring,
Ber, desang — diring-diring.

Olarda — kirar jonim,
Berarda — chiqar jonim.

Olarda — olmon, berarda — bezgak.

Olarda hisobi — to’qqiz,
Berarda sanog’i — o’ttiz.

Olimsog’ing bo’lsa-bo’lsin,
Berimsog’ing bo’lmasin.

Olishda: Bismillo,
Berishda: Astag’furillo.

Olishda: Hoy-hoy,
Berishda: Voy-voy.

01-olchining do’sti ko’p,
Ber-berchining do’sti yo’q.

Oshxonang keng — go’rxonang keng.
Oqqan ariqdan suv oqar.

Patirdan qil chiqmas,
Baxildan pul chiqmas.

Pishiq bo’lib netarsan,
Sodda yetar boshingga.

Saxiy bilan baxil bir buloqdan suv ichmas.

Saxiy bilan baxilni eshagining to’qimi bildirar.

Saxiy bo’lmasa, baxil harom o’lar.

Saxiy topsa, o’rtada,
Baxil topsa, xaltada.

Saxiy xor bo’lmas,
Baxil behishtga kirmas.

Saxiyning ishiga baxilning tishi qamashar.

Saxiyning o’ng qo’li berar,
Chap qo’h bilmas.

Saxiyning xayriga baxilning boshi og’rir.

Sog’ay desang, suti yo’q,
Qirqay desang, juni yo’q.

Suv ichirmasga sut ichir.

Suvsiz yerda tol bo’lmas,
Qovoqarida bol bo’lmas.

Sukutda hikmat ko’p,
Bulutda — himmat.

So’rab berguncha, urib ber.

Tangrining molini shayton qizg’anar.

Tantiga tanbeh yo’q.

Taqlidchiga tole yor,
Hasadchiga — halokat.

Tegirmonda tug’ilgan sichqonning fe’li keng.

Tikadigan beka bo’lsin,
Kiyadigan cho’ri bo’lsin.

Tog’ belgisi tosh bilan,
Boy belgisi osh bilan.

Tug’mas xotinga igna ham davlat.

Uying tor bo’lsa ham,
Ko’ngling keng bo’lsin.

Xayr qilsang, butun qil.

Xayr ham — xayr,
Dalolat ham — xayr.

Xayrli qo’l qayrilmas.

Xasis to’y qilsa, bakovul bo’lma.

Xasis hayosiz bo’lar,
Yeri giyo(h)siz bo’lar.

Xasisdan don tilaguncha,
Gadoydan non tila.

Tavsiya etamiz : 

Farovonlik va yetishmovchilik haqida maqollar
Ehtiyotkorlik va ehtiyotsizlik haqida maqollar
Mamnunlik va afsuslanish haqida maqollar

Xasisdan tuxum olsang, sarig’i chiqmas.

Xasisning pulidan yulduz yaqin.

Xashak o’ti xonani kuydirar,
Hasad o’ti tanani kuydirar.

Cherchidan podsho bo’lsa,
In’omi igna bo’lar.

Chumsoxga cho’mich tegsa, cho’michda qoqar.

Cho’loqning sayri yo’q,
Xasisning — xayri.

Shabnamga quduq to’lmas,
Dunyoga baxil to’ymas.

Tavsiya etamiz : Boshqa maqollar

Tavsiya etamiz : Topishmoqlar to’plami 

Manba

TAVSIYA ETAMIZ

Subscribe
Notify of
guest
0 fikr
Inline Feedbacks
View all comments

ILMLAR.UZ. 2023

Imtihon 2024
TESTLAR
Darsliklar
Tv dasturlar
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x