Yurak zarblari (puls) me’yori haqida

Yurak zarblari (puls) me'yori haqida

Puls me’yori

• Yangi tugʼilgan chaqaloq 110-170 ta
• 1 yoshgacha boʼlgan bolalar uchun 102-162 ta
• 1-2 yosh — 94-155 ta
• 4-6 yosh —86-126 ta
• 6-8 yosh —78-118 ta
• 8-10 yosh — 68-108 ta
• 10-12 yosh — 60-100 ta
• 12-15 yosh — 55-95 ta
• 50 yoshgacha boʼlgan kattalar — 60-80 ta
• 50-60 yosh — 65-85 ta
• 60-8 yosh — 70-90 ta

Tavsiya etamiz : Yurakni baquvvat qilish sirlari

manba.